FAQ items aan het laden...
BLOG2023-01-27T13:50:14+01:00

RECENTE ARTIKELEN

Capaciteitsvraagstukken, projectondersteuning, projectleiding op het gebied van informatie informatiemanagement en meer…

GRIND en de CO2-Prestatieladder

23 oktober 2023|

Vanaf februari 2021 is GRIND zich gaan focussen op de implementatie van de CO2-Prestatieladder. Wij streven ernaar om ons te laten certificeren op niveau drie, dit is het hoogste niveau waarop inzicht wordt verkregen op de CO2-uitstoot van de eigen organisatie. U vraagt zich nu vast af wat de CO2-Prestatieladder inhoudt. Graag vertellen wij u hier meer over in deze blogpost!

Vergunningverleners Evenementen

17 maart 2023|

Bij de aanvraag van een evenement moet er vaak een veiligheidsplan worden ingediend door de organisator. De medewerker vergunningen van de gemeente controleert of het veiligheidsplan van voldoende kwaliteit is en of het evenement kan worden goedgekeurd. De gemeente is niet alleen verantwoordelijk voor deze controle. Vaak worden partners zoals de brandweer, de GHOR en de politie betrokken bij deze controle.

Veiligheidsplan bij evenementen

27 januari 2023|

Uit een steekproef van GRIND Advies is gebleken dat meer dan 80% van de Nederlandse gemeenten in het evenementenbeleid een veiligheidsplan voorwaardelijk stelt bij het organiseren van een evenement. Bij de overige 20% van de Nederlandse gemeenten wordt een veiligheidsplan verplicht gesteld wanneer meer dan 2000 personen bij een evenement aanwezig zullen zijn of wanneer het evenement de voorwaarden voor een klein evenement overschrijdt.

Archief

  • co2-prestatieladder-grindadvies

GRIND en de CO2-Prestatieladder

23 oktober 2023|

Vanaf februari 2021 is GRIND zich gaan focussen op de implementatie van de CO2-Prestatieladder. Wij streven ernaar om ons te laten certificeren op niveau drie, dit is het hoogste niveau waarop inzicht wordt verkregen op de CO2-uitstoot van de eigen organisatie. U vraagt zich nu vast af wat de CO2-Prestatieladder inhoudt. Graag vertellen wij u hier meer over in deze blogpost!

Vergunningverleners Evenementen

17 maart 2023|

Bij de aanvraag van een evenement moet er vaak een veiligheidsplan worden ingediend door de organisator. De medewerker vergunningen van de gemeente controleert of het veiligheidsplan van voldoende kwaliteit is en of het evenement kan worden goedgekeurd. De gemeente is niet alleen verantwoordelijk voor deze controle. Vaak worden partners zoals de brandweer, de GHOR en de politie betrokken bij deze controle.

Veiligheidsplan bij evenementen

27 januari 2023|

Uit een steekproef van GRIND Advies is gebleken dat meer dan 80% van de Nederlandse gemeenten in het evenementenbeleid een veiligheidsplan voorwaardelijk stelt bij het organiseren van een evenement. Bij de overige 20% van de Nederlandse gemeenten wordt een veiligheidsplan verplicht gesteld wanneer meer dan 2000 personen bij een evenement aanwezig zullen zijn of wanneer het evenement de voorwaarden voor een klein evenement overschrijdt.

Blog Veiligheidscultuurladder (VCL)

3 augustus 2022|

In het voorjaar van 2021 is GRIND Advies gestart met de voorbereidingen voor het behalen van een certificering op de veiligheidscultuurladder (VCL). Met een positief eindresultaat, op 5 december 2021 is GRIND Advies gecertificeerd op trede 2 van de veiligheidscultuurladder. Eenmaal deze basis gelegd, zijn we verder gaan werken naar een traject waarbij we andere bedrijven willen helpen met het behalen van éénzelfde certificering.

  • grind-advies-incidentenanalyse-visuele-weergave

Incidentenanalyse

29 januari 2021|

Een voorbeeld van informatie gestuurd werken op de meldkamer. In een tijd waarin de samenleving verder digitaliseert en het belang van het uitwisselen, verbinden en integreren van deze informatie sterker wordt leidt dat steeds meer en steeds beter data geduid en beschikbaar gesteld kan worden. Een ontwikkeling waarvoor de term informatie gestuurd werken / veiligheid veelal wordt gebruikt en waarmee binnen de veiligheidsregio’s en meldkamers een slag wordt geslagen.

Procesverbetering vanuit GRIND Advies

24 april 2020|

Vanuit GRIND zoeken wij de verbinding. Door samen te kijken, samen te luisteren en samen te doen versterk je elkaar. Samenwerken is ook een speerpunt binnen onze dienstverlening. Dit betekent onder andere dat kennis vanuit de organisatie voor ons een vereiste is om processen in haar totaliteit goed in te regelen.

Meer informatie?

Neem contact op en maak een afspraak

Contact
Ga naar de bovenkant