Procesverbetering vanuit GRIND Advies

Arnhem   •   24 april 2020

V

anuit GRIND zoeken wij de verbinding.  Door samen te kijken, samen te luisteren en samen te doen versterk je elkaar. Samenwerken is ook een speerpunt binnen onze dienstverlening. Dit betekent onder andere dat kennis vanuit de organisatie voor ons een vereiste is om processen in haar totaliteit goed in te regelen. Als wij mensen goed meenemen, voelen medewerkers zich gehoord. Hierdoor pakken sommigen automatisch de rol van ambassadeur binnen de eigen organisatie waardoor een organisch vliegwiel ontstaat.

GRIND’ers die als flexibele schil fungeren zijn altijd bereid om mee te denken en bij te dragen aan het verbeteren van de eigen werkprocessen. Hierdoor worden de huidige werkprocessen automatisch in kaart gebracht, worden knelpunten inzichtelijk en kan het proces in haar totaliteit worden geanalyseerd. Ook kunnen op deze manier beschreven processen bijvoorbeeld helpen bij het trainen van personeel. Daarnaast is het inzichtelijk hebben van de huidige manier van werken een beginpunt voor het meten van het huidige procesresultaat ten opzichte van de zogenoemde verbetering. Door het inzichtelijk maken van de processen ontstaat mogelijkheid voor een nulmeting en kunnen trends & analyses op basis van de beschikbare data en informatie zichtbaar worden.

De GRIND’er kan kritisch naar zijn of haar werk kijken waardoor de werkwijze verbetert kan worden. Denk hierbij aan of de manier waarop met informatie en/of bronnen wordt omgegaan nog relevant is, of bijvoorbeeld of een deel van het werk niet geautomatiseerd kan worden. Hierbij wordt altijd nadrukkelijk de focus gelegd op welke rol de gebruiker zelf kan spelen met betrekking tot de eigen ‘productie’ en wordt ingespeeld op de werkverantwoordelijkheid van de medewerkers. Vaak denken medewerkers dat iets niet mag, kan of mogelijk is waardoor ze onnodig een afwachtende houding aannemen.

Wij geloven dat juist de kennis, ervaring en beleving van de medewerkers essentieel is om tot verbetering van het proces te komen. Hiermee creëer je een duurzame borging binnen de eigen organisatie van zowel product en kennis.