Hotspots jaarwisseling inzichtelijk door data te ontsluiten

Arnhem   •   24 januari 2020

O

ud & nieuw is elk jaar voor veel mensen weer een groot feest. Toch zien veel hulpdiensten er elk jaar weer tegenop. Dit komt omdat er regelmatig onregelmatigheden zijn. Veel politiemensen en brandweermannen hebben wel ongeveer een idee van de wijken en straten waar regelmatig overlast is. Deze kennis zit echter met name in afgeschermde systemen of in de hoofden van de mensen.

Informatie gestuurde veiligheid is de werkwijze die ervoor zorgt dat deze verborgen kennis wordt ontsloten, en op een gestructureerde manier wordt gepresenteerd. Het VIK (Veiligheids Informatie Knooppunt) is een geschikt systeem hiervoor. In veiligheidsregio’s die een VIK gebruiken kan bij de verschillende partners opgehaalde kennis centraal in een of meerdere kaartlagen zichtbaar worden gemaakt. Wanneer bijvoorbeeld de relevante brandjes en politiemeldingen van de afgelopen jaren ‘over elkaar heen worden gelegd’ wordt al heel snel duidelijk waar de hotspots zich bevinden.

Onderstaande afbeelding laat goed zien hoe de politie incidenten (blauw) en de brandweer incidenten (rood), wanneer ze samen op 1 kaart getoond worden inzichtelijk maken waar de hotspots zijn voor Oud & Nieuw. Met behulp van deze hotspots is het mogelijk om toekomstige incidenten te voorspellen en wellicht zelfs te voorkomen door politie inzet op specifieke plaatsen. Oud & Nieuw is slechts een voorbeeld, echter zijn er vele mogelijke situaties die zich lenen om door middel van informatie gestuurd werken gestructureerd weer te geven ten behoeve van de hulpdienstverlening.

grindadvies-voorbeeld-hotspots-aan-de-hand-van-fictieve-data

Afbeelding 1: voorbeeld hotspots aan de hand van fictieve data.