GRIND en de CO2-Prestatieladder

Arnhem   •   23 oktober 2023

V

anaf februari 2021 is GRIND zich gaan focussen op de implementatie van de CO2-Prestatieladder. Inmiddels zijn wij op niveau drie gecertificeerd, dit is het hoogste niveau waarop inzicht wordt verkregen op de CO2-uitstoot van de eigen organisatie. U vraagt zich nu vast af wat de CO2-Prestatieladder inhoudt. Graag vertellen wij u hier meer over in de onderstaande blogpost!

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Bedrijven en overheden maken gebruik van dit duurzaamheidsinstrument om hun CO2-uitstoot en kosten te reduceren. Dit kan worden ingezet binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Deze CO2-Prestatieladder wordt gebruikt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument.

Organisaties kunnen zich laten certificeren volgens deze ladder, die bestaat uit vijf niveaus. Bij niveau één tot en met niveau drie focust de organisatie zich op haar eigen CO2-uitstoot en lopende projecten. Vanaf niveau vier tot en met niveau vijf moet de organisatie ook de CO2-uitstoot uit keten en sector in kaart brengen. Als een organisatie gecertificeerd wordt, voldoet zij op een bepaald niveau aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Vanuit vier invalshoeken worden deze eisen bepaald, namelijk:

A – Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint;
B – Reductie: Het ontwikkelen van ambitieuze doelstelling voor CO2-reductie;
C – Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid;
D – Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.
(Afkomstig van SKAO)

Een organisatie wordt gecertificeerd door een onafhankelijke en geaccrediteerde Certificerende Instelling (CI). Nadat een organisatie is gecertificeerd voert de CI jaarlijks een audit uit, om te controleren of de gecertificeerde organisatie haar CO2-beleid uitvoert, de opgestelde maatregelen heeft doorgevoerd en of de doelstellingen nagestreefd en behaald (kunnen) worden.

Gecertificeerde organisaties krijgen korting op de inschrijfprijs van aanbestedingen. Organisaties die gecertificeerd zijn volgens de CO2-Prestatieladder worden beloond met een gunningvoordeel in het aanbestedingsproces. Dit is een mooie bijkomstigheid voor GRIND.

GRIND en de implementatie van de CO2-Prestatieladder

De afgelopen maanden is GRIND enthousiast bezig geweest met het uitvoeren en uitwerken van de stappen uit deze CO2-Prestatieladder. Zo hebben we inzicht verkregen in de verschillende energiestromen en energieverbruikers binnen de organisatie. Op basis van deze informatie is de CO2-footprint van GRIND opgesteld. Nadat de CO2-footprint was opgesteld, hebben wij ons gefocust op het inventariseren en uiteindelijk vaststellen van maatregelen en doelstellingen om CO2-reductie binnen onze organisatie te realiseren. Onze doelstelling is om onze CO2-footprint met 15% te reduceren.

Verder hebben wij een communicatieplan opgesteld waarvoor GRIND een inventarisatie heeft gemaakt van de interne en externe belanghebbenden en hoe en wat GRIND met deze verschillende belanghebbenden wilt communiceren.

Om kennis en informatie te delen en op te doen over CO2-reductie is GRIND aangesloten bij een aantal initiatieven. Zo zijn wij aangesloten bij de Duurzame Leverancier. Zij organiseren klankbordbijeenkomsten op het gebied van CO2-reductie en GRIND is actief deelnemer tijdens deze klankbordbijeenkomsten. Daarnaast is GRIND via het Gelders Energieakkoord in contact gekomen met het initiatief Slim & Schoon Onderweg. Tijdens een aantal sparsessies met een mobiliteitsmakelaar heeft GRIND nieuwe inzichten verkregen op het gebied van CO2-reductie en mobiliteit.

Wilt u meer weten over onze CO2-emissie, de reductiedoelstellingen en maatregelen, het communicatieplan en de initiatieven waarbij wij zijn aangesloten? Bekijk dan onderstaande documenten:

Heeft u vragen of opmerkingen over GRIND en CO2-reductie? Neem dan contact op via info@grindadvies.nl

Bekijk onze organisatiepagina via https://www.co2-prestatieladder.nl/certificaathouders/GRIND_Advies_B_V

co2-prestatieladder-grindadvies