BLOG Veiligheidscultuurladder (VCL)

Arnhem   •   15 juli 2022

I

n het voorjaar van 2021 is GRIND Advies gestart met de voorbereidingen voor het behalen van een certificering op de veiligheidscultuurladder (VCL). Met een positief eindresultaat, op 5 december 2021 is GRIND Advies gecertificeerd op trede 2 van de veiligheidscultuurladder. Eenmaal deze basis gelegd, zijn we verder gaan werken naar een traject waarbij we andere bedrijven willen helpen met het behalen van éénzelfde certificering. Momenteel staan we aan de vooravond van het uitrollen hiervan en zijn we hard op zoek naar bedrijven om te helpen naar een certificering op de veiligheidscultuurladder. Graag vertellen wij u in deze blog meer over dit onderwerp en onze aanpak.

Waarom certificeren?

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw hebben met elkaar afgesproken om veiligheid in de keten te verbeteren. Dit wordt onder andere gedaan door de toepassing van de veiligheidscultuurladder. De VCL is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn in een bedrijf te meten. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn in een organisatie, hoe hoger de score op de veiligheidscultuurladder. De ladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers.

Afbeelding 1: Governance Code Veiligheid Bouw

Wat houdt de veiligheidscultuurladder in?

Om duidelijk te maken waar tijdens de veiligheidscultuurmeting op getoetst wordt is er een certificatieschema opgesteld. Dit certificatieschema bevat eisen, criteria, auditorrichtlijnen en scores. De VCL verdeelt het veiligheidsbewustzijn en -gedrag over 5 treden. Om de certificering met succes te behalen dient het bedrijf per trede aan bepaalde de eisen te voldoen.

  • Trede 1: Pathologisch: We voldoen aan de wet.
  • Trede 2: Reactief: We handelen pas na een incident.
  • Trede 3: Calculatief: We vinden veiligheidsregels belangrijk.
  • Trede 4: Proactief: We streven naar continue verbetering van veiligheid.
  • Trede 5: Vooruitstrevend: We doen het veilig of we doen het niet.

 
 

Afbeelding 2: Veiligheidscultuurladder

In aanbestedingen wordt door ondertekenaars van de GCVB minimaal VCL-trede 2 verplicht gesteld voor (onder)aannemers. Het bedrijf wordt echter vrijgelaten om voor een hogere trede te gaan. Vanaf 1 januari 2022 is de VCL verplicht bij aanbestedingen en contracten in de bouw, infra en installatietechniek. Op basis van de contractwaarde en het risicoprofiel van het werk moet men voldoen aan een bepaalde vorm van verificatie. Dit kan leiden tot de eis voor een certificaat (VCL), statement (VCL Light) of self-assessment (Approved Self Assessment).

Business case GRIND Advies

Binnen GRIND Advies weten we hoe lastig het is om de certificering conform de veiligheidscultuurladder te behalen. GRIND Advies heeft alle benodigde expertise in huis om uw bedrijf of organisatie te helpen met het behalen van de certificering conform de veiligheidscultuurladder. Zo helpen wij u met het bepalen wat uw bedrijf nodig heeft, het opstellen van de benodigde documentatie, het introduceren van bepaalde procedures en het informeren van de medewerkers.

Dit doen wij samen met u of voor u, geheel afhankelijk van wat uw bedrijf nodig heeft. Op deze manier zorgen we er samen voor dat uw bedrijf de certificering behaalt.

Profiteer van onze expertise van de veiligheidscultuurladder. Schakel vandaag nog onze hulp in! In een geheel vrijblijvend persoonlijk gesprek lichten wij graag toe wat wij voor u kunnen betekenen.

Voor meer informatie kunt u bellen naar +31 26 352 9532 of mailen naar veiligheid@grindadvies.nl.

 


Bronvermelding