Veiligheidsplan bij evenementen

Arnhem   •   27 januari 2023

U

it een steekproef van GRIND Advies is gebleken dat meer dan 80% van de Nederlandse gemeenten in het evenementenbeleid een veiligheidsplan voorwaardelijk stelt bij het organiseren van een evenement. Bij de overige 20% van de Nederlandse gemeenten wordt een veiligheidsplan verplicht gesteld wanneer meer dan 2000 personen bij een evenement aanwezig zullen zijn of wanneer het evenement de voorwaarden voor een klein evenement overschrijdt.

Evenement of activiteit

Niet alles wat wordt georganiseerd is een evenement. Zeer kleine evenementen worden een activiteit genoemd. De voorwaarden die gesteld worden aan een activiteit kunnen per gemeente verschillen. Wanneer een activiteit één of meer van de gemeentelijke voorwaarden overschrijdt is een evenementenvergunning verplicht.

Activiteit

In het algemeen mag een activiteit niet langer dan één dag duren (tot 00:00), mogen er maximaal 200 personen aanwezig zijn en mag er maximaal voor 75dB aan geluid geproduceerd worden. Verder zijn per gemeente verschillende specifieke voorwaarden zoals het schenken van alcohol, het plaatsen van objecten en de exacte locatie waar de activiteit plaatsvindt. Een gemeente heeft doorgaans geen speciale veiligheidseisen waar buiten de melding aan moet worden voldaan. Toch is het verstandig om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:

– Houd bij aanwezigheid van vuur altijd gedegen blusmiddelen bij de hand;
– Zorg voor voldoende schaduw en vocht op zonnige dagen;
– Zorg dat een EHBO’er aanwezig is en EHBO middelen beschikbaar zijn;
– Bedenk van te voren hoe bij een calamiteit moet worden ontruimd;
– Bedenk welke ongeval scenario’s kunnen plaatsvinden en werk deze (al dan niet met hulp) uit.

Evenement

Evenementen kunnen weer worden opgedeeld in drie categorieën: klein, middelgroot en groot. Een evenement mag pas plaatsvinden wanneer de organisatie beschikt over een goedgekeurde evenementenvergunning. Onderdeel van de vergunning is in de meeste gevallen het veiligheidsplan. Denk bij het opstellen van het veiligheidsplan aan het volgende:

– Houd rekening met voldoende EHBO-posten voor het aantal verwachtte gasten;
– Let op de brandveiligheid van het evenement;
– Waarborg de veiligheid tijdens het evenement door middel van beveiliging;
– Bedenk hoe crowdmanagement en crowdcontrol plaats moet vinden op het evenement;
– Stel een ontruimingsplan op;
– Bedenk verschillende ongeval scenario’s en werk de meest voor de hand liggende scenario’s uit.

Wat kan GRIND Advies voor u betekenen?

GRIND Advies B.V. heeft de benodigde kennis om u als organisator te helpen met het opstellen van een veiligheidsplan voor uw evenement. Wij helpen u met de inhoud van uw plan, adviseren u hoe u bepaalde zaken kunt inregelen en controleren of het veiligheidsplan voldoet aan de gestelde eisen van de gemeente zodat u gemakkelijker een vergunning krijgt. Stuur een bericht als u hier meer over wilt weten!