Gebruiksvoorwaarden

 

Laatst bijgewerkt: 5 oktober 2023

1. Algemeen

1.1. Door gebruik te maken van de Applicatie, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren en dat u zich zult houden aan alle toepasselijke wetten en voorschriften.

1.2. Wij behouden ons het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren op updates van deze Gebruiksvoorwaarden.

2. Toegangsrechten

2.1. Wij verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om de Applicatie te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

2.2. U mag de Applicatie niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren, wijzigen, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of anderszins proberen de broncode of structuur van de Applicatie te achterhalen.

3. Privacy

3.1. U erkent en stemt ermee in dat uw gebruik van de Applicatie onderworpen is aan ons Privacybeleid, dat de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie regelt.

4. Gebruikersinhoud

4.1. U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die u plaatst of deelt via de Applicatie. U garandeert dat uw inhoud geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of andere rechten van derden.

4.2. Wij behouden ons het recht voor om inhoud te verwijderen of op te schorten die in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden of die naar ons oordeel ongepast is.

5. Aansprakelijkheid

5.1. De Applicatie wordt geleverd “zoals deze is” en “zoals beschikbaar” zonder enige garanties, expliciet of impliciet.

5.2. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Applicatie.

6. Beëindiging

6.1. Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot de Applicatie op elk moment om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

7. Toepasselijk recht

7.1. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

8. Contactgegevens

8.1. Voor vragen, opmerkingen of meldingen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen.